Breaking News
Home / งานบริหารเวชภัณฑ์ / ประชุมจัดทำกรอบบัญชียาร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561

ประชุมจัดทำกรอบบัญชียาร่วมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จัดประชุม พบส.10 เภสัชกรรม ด้านบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อจัดทำกรอบบัญชียาร่วมระดับจังหวัด และหารือแนวทางการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.กาฬสินธุ์