บอร์ดสนทนา|การจัดการความรู้|ส่งรายงาน506|ส่งรายงาน504|รายงาน011รง5|ส่งรายงาน|Download|
แฟนเพจ
ประชาสัมพันธ์
สัญญาณไฟจราจรยุทธศาสตร์
FusionCharts.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป คลิกข่าวประกาศสอบราคา คลิก
รพ.สต.พื้นที่
กระทรวงสาธารณสุข ข่าว รับสมัครบุคลากร คลิก ดาวน์โหลด คลิก รพ.สต.กุดโดน
สสจ.กาฬสินธุ์   รพ.สต.คำใหญ่
รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สต.คำเหมือดแก้ว
รพ.ห้วยเม็ก รพ.สต.พิมูล
รายงานแป๊บสเมียร์ รพ.สต.หนองบัว
รายงานพลังงาน รพ.สต.โนนขี้ควง
รายงานสิทธิ์ว่าง รพ.สต.หาดทรายมูล
  รพ.สต.ห้วยมะทอ
  รพ.สต.ทรายทอง
 

 

บอร์ดสนทนา

 
 
   
 
     
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ถนนฮองฮีกระนวน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
โทร 043889036 โทรสาร 043889036
Copyright © 2015. Design by simple_suture@hotmail.com sso.Huaimek Kalasin
webmaster นายอรรถวิทย์ เนินชัด โทร 0834161122