สมัครสมาชิก
 
    HOME
    บทบาทหน้าที่
    บุคลากร
    โครงสร้างการบริหาร
    สสจ.กาฬสินธุ์
    สถานที่ตั้ง
    เว็บบอร์ดสุขภาพ
 ลิงค์ที่น่าสนใจ
    โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
    สสจ.กาฬสินธุ์
    เว็บบอร์ดสุขภาพ
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 5059  คน
 
:: ::
 
 ข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 2018-03-20 รายงานผลการตรวจสอบร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร  ...
 2018-03-20 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร  ...
 2018-03-20 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ...
 2018-01-17 แบบฟอร์ม สำรวจข้อมูลผู้พิการ ผู้สูงอายุ สุขภาพจิต  ...
 2018-01-15 111  ...
 2017-12-20 เชิญประชุม LCT  ...
 ข่าวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตำบล 
 2018-01-15 555  ...
 2018-01-15 รพ.สต. ส่งงาน.......  ...
 2017-12-20 ไค่นุ่น ส่งงาน ระบาด  ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2018-01-03 ขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  ...
 2017-10-17 ประกาศขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61  ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    กิจกรรม รพ.สต.
     การดำเนินงานต่างๆของ รพ.สต.
 
2010-06-23   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    สสอ.ห้วยผึ้งจัดกิจกรรม 5 ส.
    
 
2017-12-20   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประกาศ ว่าด้วยแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.ห้วยผึ้ง
    
 
2018-01-03   
   
 
.............................................................

 

 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยผึ้ง
ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-869089  โทรสาร : 043-869086
Email : kidda_lovewatkang@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์