สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
 ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลประชากร
    วิสัยทัศน์
    วัฒนธรรมองค์กร
    อัตลักษณ์องค์กร
 ดาวน์โหลด
    ดาวน์โหลด
 บุคลากร
    บุคลากรสสอ.หนองกุงศรี
 ผลงาน
    งานประจำ 18 KPI
    ผลงานตามตัวชี้วัด ปี ๕๗
    ผลงานบริการนวดไทย ก.ค.-ก.ย.56
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพ
    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อ.หนองกุงศรี
 เว็ปบอร์ด
    webboard
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบ
    รพ.สต.คำไฮ
    รพ.สต.หนองบัว
    รพ.สต.ภูฮัง
    รพ.สต.หนองกุงเผือก
    รพ.สต.หนองหิน
    รพ.สต.หนองสรวง
    รพ.สต.หนองชุมแสง
    รพ.สต.ห้วยยางดง
    รพ.สต.หนองไผ่
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 10309  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญตรวจสอบ ข้อมูล 21แฟ้ม และKPI รับผู้ตรวจที่นำข้อมูลจากฐาน HDC จาก สสจ.กส. ที่เมนูขวาด้านล่างครับ

 :: ::
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2018-03-30 แบบฟอร์มบันทึกผลงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน (ตค.60-มีค.61) ขอให้กรอกและส่งอำเภอภายใน5เมย.61  ...
 2018-03-28 มาตรฐาน สุขศาลา กาฬสินธุ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561 (ใช้แทนตัวเดิมมาตรฐานสุขศาลากาฬสินธุ์)   ...
 2018-02-08 แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง(Kalasin Happiness Model 2019)  ...
 2018-02-06 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2561  ...
 2018-02-06 แผนปฏิบัติการ คปสอ.หนองกุงศรี ประจำปี 2561 (ฉบับลงนามแล้ว)  ...
 2018-01-03 ประเมินชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิงแวดล้อมและ green and clean hospital  ...
 2017-12-15 (ร่าง)แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.หนองกุงศรี ปีงบประมาณ 2561   ...
 2017-11-15 ไฟล์แนวทางจัดทำ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560 (โดยสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี นายสุพรรณ เขตบรรจง)  ...
 2017-11-13 แบบฟอร์ม และรายชื่อผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน คปสอ.หนองกุงศรี ปี 61 และMaster Plan จังหวัด  ...
 2017-09-21 ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลประชาชนในภาวะยากลำบาก ผู้แปราะบางทางสังคม และจิตอาสาประชารัฐ (คำอธิบายดูที่ใบปะหน้าสรุป ) ตามแบบฟอร์มการลงข้อมูล(เป็นไฟล์ excel 2 ไฟล์)   ...
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา สสอ.หนองกุงศรี 
 2018-01-15 ขออนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (10% 20%) ประจำปีงบประมาณ 2561  ...
 2017-12-29 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (10% 20%) ประจำปีงบประมาณ 2561  ...
 2017-12-18 ประกาศแผนปฏิบัคิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ...
 2017-06-19 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านคำไฮ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์   ...
 2017-07-12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2016-09-02 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2016-09-01 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.สต.บ้านหนองไผ่ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2015-10-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี  ...
 2014-07-31 ประกาศสอบราคา  ...
 2014-07-31 ประกาศสอบราคา  ...
 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรี 
 2018-02-06 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-12-06 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-11-10 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-10-02 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-08-30 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-07-12 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-06-12 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-05-04 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-03-06 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-02-09 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 เตือนภัยโรคระบาด/ข่าวสำหรับประชาชน 
 2011-10-19 การทำเสื้อชูชีพและกาละมังชูชีพไว้ใช้ยามน้ำท่วม  ...
 2011-06-28 คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง   ...
 2010-12-29 ระวังภัยร้ายแฝงมากับเสื้อผ้า-เสื้อกันหนาวมือสอง  ...
 2010-12-29 เตือนให้ระวังภัยร้ายที่แฝงมากับเสื้อกันหนาวมือสองราคาถูก  ...
 2010-09-23 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในยาจากสมุนไพร การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในยาสมุนไพร คุณภาพ ความปลอดภัยจากสมุนไพร และ ระวังอันตรายยาเสตียรอยด์ ยาแผนปัจจุบันปนปลอมในผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ  ...
 2010-07-05 ประกาศเตือนภัยโรคอหิวาตกโรค  ...
 รพ.สต.ส่งงานให้ สสอ.หนองกุงศรี 
 2015-05-20 รพ.สต.ห้วยยางดง แจ้งข้อมูลกลุ่มวัย  ...
 2015-05-20 รพ.สต.หนองชุมแสง ส่งข้อมูลรายงาน 3 ดี  ...
 2015-05-19 รพ.สต.หนองหิน ส่งข้อมูลกลุ่มวัยตามแบบฟอร์ม  ...
 2015-05-19 รพ.สต.หนองกุงเผือก ส่งสรุปอบรมสื่อสารถ่ายทอดตามG1  ...
 2015-05-18 รพ.สต.หนองบัว ส่งงาน 3 ดี   ...
 2015-05-18 รพ.สต.คำไฮ อัพข้อมูลงานแพทย์แผนไทย   ...
 2015-05-15 รพ.สต.หนองสรวง ส่งข้อมูลกลุ่มวัย   ...
 2015-05-15 รพ.สต.หนองไผ่ ส่งสรุปโครงการตำบลจัดการสุขภาพ   ...
 2015-05-15 รพ.สต.ห้วยยางดง ส่งงาน 3 ดี   ...
 2015-05-14 รพ.สต.หนองชุมแสง ส่งรายงาน 3 ดี  ...
 แจ้งการโอนเงินให้ รพ.สต 
 2014-02-10 แจ้งการโอนเงินให้ รพ.สต.ครั้งที่ 1/2557  ...
 โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี 
 2016-11-16 แจ้งเชิญประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้า รับการประเมิน ประกวด อำเภอและตำบล โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสรวง  ...
 2016-11-03 ลงเวลาร่วมรับประเมิน3ดี  ...
 2016-10-04 แจ้งเชิญประชุมเตรียมการรับการประเมิน ประกวด อำเภอและตำบล โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี (ชั้นสอง)  ...
 2016-09-19 แจ้งท้องถิ่นทุกแห่งสรุปผลการดำเนินโครงการ 3 ดี ปี 2559 ส่งอำเภอภายใน 30 กันยายน 2559  ...
 2016-09-16 แบบฟอร์มรายงานประจำปีผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี ปี 2559 ระดับตำบล   ...
 2016-02-09 เชิญร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี วาระจังหวัดกาฬสินธุ์ วาระอำเภอหนองกุงศรีมุ่งสู่ หนองกุงศรี เมืองแห่งความสุข ปี 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี  ...
 2015-11-19 แจ้งขอความร่วมมือส่งสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี ๒๕๕๘ และเตรียมการร่วมจัดบูธนิทรรศการ   ...
 2015-11-13 ชอความร่วมมือสรุปผลงาน3ดีปี2558 โดยใช้แนวทางตามไฟล์สรุปผลงาน3ดี ปี 2558 ได้  ...
 2015-11-11 เชิญ ประชุมเตรียมการรับประเมินติดตามเชิงประกวดโครงการ 3 ดี จากทีมรองผวจ.กาฬสินธุ์ เชิญประชุมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภออหนองกุงศรีชั้นสอง  ...
 2015-06-05 แบบฟอร์มประเมิน ตามโครงการ 3 ปี 2558   ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    กิจกรรมการเยี่ยมบ้านโดยทีมสุขภาพอำเภอหนองกุงศรี
     กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
 
2010-06-24   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ภาพกิจกรรมอบรม อสม. อ.หนองกุงศรี
     อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี ปี 2553
 
2010-07-20   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    พิธีเปิดสุขศาลาบ้านนาคำน้อย ม.6 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
     พิธีเปิดสุขศาลาบ้านนาคำน้อย ม.6 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
 
2011-03-01   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    บ้านโนนสมบูรณ์ ม.7 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 13,11,12,13 และ 14) ในการประกวดผลการพัฒนาการดำเนินงาน โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 30 สิงหาคม 2554
     ส่วนระดับสถานบริการรพ.สต. ปรากฎว่ารพ.สต.บ้านหนองไผ่ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อ 30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด
 
2011-09-01   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รณรงคฺ์กำจักแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันทั้งอำเภอ
     รณรงคฺ์กำจักแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันทั้งอำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างทั่วถึง
 
2015-09-02   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รพ.สต.หนองกุงเผือก ร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕
     การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕
 
2012-01-26   
   
 
.............................................................


 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนห้วยเม็ก-ท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-881142  โทรสาร : 043-881142
Email : ssonks1@yahoo.co.th
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์