อัตรากำลังสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

  

อัตรากำลัง รพ และ สสอ ทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
อัตรากำลัง รพ. รายละเอียด
อัตรากำลัง สสอ. รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์: 043-820245, 043-812115