สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
    ประวัติอำเภอสมเด็จ
    บุคลากร
    เว็บบอร์ดสนทนา
    ดาวน์โหลด
 การจัดการความรู้
 ตลาดสินค้าผู้สูงอายุกับผู้พิการอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรางสาธารณสุข
    สสจ.กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานในสังกัด
    รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน
    รพ.สต.สร้างแก้ว
    รพ.สต.บ้านบาก
    รพ.สต.มหาไชย
    รพ.สต.หมูม่น
    รพ.สต.บ้านกอก
    รพ.สต.บ้านขมิ้น
    รพ.สต.หนองแสง
    รพ.สต.บ้านบอน
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 5332  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :: ::
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2014-10-01    แจ้งประชุมพนักงานบันทึกข้อมูล รพ.สต.ทุกแห่ง  ...
 2014-09-29    ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557  ...
 2014-09-10    แบบฟอร์มแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ...
 2014-08-01    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก คปสอ.สมเด็จ  ...
 2014-07-31    ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557  ...
 2014-07-15    แจ้งกำหนดการรณรงค์คัดกรองจอประสาทตา รอบ2  ...
 2014-07-09    เพิ่มเติมไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลรายรับรายจ่าย   ...
 2014-07-09    ด่วนที่สุด...ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของสถานบริการ  ...
 2014-06-18    ขอความร่วมมือคัดกรองโรคหัวใจในเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ปี  ...
 2014-06-18    ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลจำนวนเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ...
 2014-06-06    ขอเชิญประชุมและซักซ้อมการเตรียมรับเสด็จฯ  ...
 2014-06-04    ขอเชิญประชุม  ...
 2014-06-04    ขอเชิญประชุม เรื่อง การดึงข้อมูลจาก โปรแกรม Dsurveillance  ...
 2014-05-27    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการลาของพนักงานกระทรวง  ...
 2014-05-27    แจ้งการประชุมทางไกลผ่านระบบ e-conference  ...
 2014-05-27    แจ้งการนิเทศตอตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ.สมเด็จ  ...
หนังสือแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 
 2014-01-29    ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบตรง  ...
 2014-01-29    ขอให้ส่งรายงานควบคุมภายใน ประจำปี 2556  ...
 2014-01-29    ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)  ...
 2010-10-01    แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.(ด่วนที่สุด)  ...
 2010-08-18    เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูล op/pp  ...
 2010-07-21    เชิญร่วมให้ความเห็นรูปแบบการเก็บข้อมูล รพ.สต.  ...
วาระการประชุมประจำเดือน 
 2012-10-31    วาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  ...
 2012-09-11    วาระประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕  ...
 2012-08-07    วาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  ...
 2012-07-03    ระเบียบวาระประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  ...
 2012-06-01    วาระประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  ...
 2012-05-02    ระเบียบวาระประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  ...
 2012-04-04    ระเบียบวาระประชุมเดือนเมษายน ๒๕๕๕  ...
 2012-03-05    ระเบียบวาระประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๕๕  ...
 2012-02-03    ระเบียบวาระประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ...
 2012-01-05    ระเบียบวาระประชุมเดือนมกราคม ๒๕๕๕  ...
 2011-11-30    ระเบียบวาระประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  ...
 2011-10-31    ระเบียบวาระประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  ...
 2011-10-04    ระเบียบวาระประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  ...
 2011-09-01    ระเบียบวาระประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔  ...
 2011-08-01    ระเบียบวาระประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  ...
 2011-07-05    ระเบียบวาระประชุมเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๔  ...
หนังสือราชการ E-office 
 2012-06-20    เชิญประชุมวิชาการ  ...
 2012-06-20    จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  ...
 2012-06-20    จดหมายข่าวประจำเดือน  ...
 2012-05-24    เชิญส่งผลงานการพัฒนาด้านคุณธรรมฯ  ...
 2012-05-23    เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  ...
 2012-05-14    นโยบายลดผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ...
 2012-05-14    ค่าตอบแทนช่วงวันสงกรานต์  ...
 2012-05-04    ด่วน..แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพฯ  ...
 2012-05-01    ประชาสัมพันธ์ เชิญประชุมวิชาการ  ...
 2012-05-01    แจ้งมอบใบประกาศนียบัตร  ...
 2012-04-11    ประกาศคณะกรรมการ ปปช  ...
 2012-04-11    จุลสารวินัยคุณธรรม  ...
 2012-03-19    การเลื่อนเงินเดือนและข้าตอบแทนพิเศษ  ...
 2012-03-19    การมอบอำนาจให้รองนายกฯ  ...
 2012-02-28    การนำเข้าข้อมูล คาร์บอนฟุตปริ้น ของสถานบริการ  ...
 2012-02-28    จำนวนโควต้านักเรียนทุนเข้าศึกษาปี ๕๕  ...
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    บรรยากาศงานมหัศจรรย์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สุขภาพดีวิถีไทกาฬสินธุ์
     งานมหัศจรรย์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สุขภาพดีวิถีไทกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธุ์ 2554
 
2011-11-28   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    พิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 56
     พิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 56
 
2013-08-09   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 1
     อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 29 เมษายน 2554
 
2011-05-02   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    red
     zed
 
2015-05-17   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิระดับเขต ณ รพ.สต. บาก
     ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิระดับเขต ณ รพ.สต. บาก
 
2011-07-25   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์
     หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
 
2011-08-11   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2554
     การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2554 ณ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554
 
2011-09-06   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2554
     บรรยากาศการรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2554
 
2011-11-17   
   
 
.............................................................

 

 

 
กระดานสนทนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
222

 

............................................
 

 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 043-861131  โทรสาร : 043-821131
Email : pitsanu-10@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์