สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
    ประวัติอำเภอสมเด็จ
    บุคลากร
    เว็บบอร์ดสนทนา
    ดาวน์โหลด
 Cockpit แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7)
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 8
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 7
    จังหวัดกาฬสินธุ์ 60
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 E-office KLS
    ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สสจ.กาฬสินธุ์
 HDC แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7
    กระทรวงสาธารณสุข
    จังหวัดกาฬสินธุ์
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 Health Center Kalasin
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์(HDCSSJ)
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ (HDC On Cloud)
    Cockpit KLS 60
    ระบบตรวจสุอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่าน HDC (EH เอ๊ะ)
    DHDC ระดับอำเภอสมเด็จ
 การจัดการความรู้
 ตลาดสินค้าผู้สูงอายุกับผู้พิการอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรางสาธารณสุข
    สสจ.กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานในสังกัด
    รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน
    รพ.สต.สร้างแก้ว
    รพ.สต.บ้านบาก
    รพ.สต.มหาไชย
    รพ.สต.หมูม่น
    รพ.สต.บ้านกอก
    รพ.สต.บ้านขมิ้น
    รพ.สต.หนองแสง
    รพ.สต.บ้านบอน
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 7947  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :: ::
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2017-06-23    ขอเชิญร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ...
 2017-06-15    ขอความอนุเคราะห์เงินช่วยเหลือบุคลากรประสบภัย  ...
 2017-06-09    แจ้งร่วมกิจกรรมเตรียมรับประเมินสสอ.ดีเด่น  ...
 2014-10-01    แจ้งประชุมพนักงานบันทึกข้อมูล รพ.สต.ทุกแห่ง  ...
 2014-09-29    ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557  ...
 2014-09-10    แบบฟอร์มแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ...
 2014-08-01    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก คปสอ.สมเด็จ  ...
 2014-07-31    ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557  ...
 2014-07-15    แจ้งกำหนดการรณรงค์คัดกรองจอประสาทตา รอบ2  ...
 2014-07-09    เพิ่มเติมไฟล์แบบฟอร์มข้อมูลรายรับรายจ่าย   ...
 2014-07-09    ด่วนที่สุด...ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของสถานบริการ  ...
 2014-06-18    ขอความร่วมมือคัดกรองโรคหัวใจในเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ปี  ...
 2014-06-18    ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลจำนวนเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ...
 2014-06-06    ขอเชิญประชุมและซักซ้อมการเตรียมรับเสด็จฯ  ...
 2014-06-04    ขอเชิญประชุม  ...
 2014-06-04    ขอเชิญประชุม เรื่อง การดึงข้อมูลจาก โปรแกรม Dsurveillance  ...
หนังสือแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 
 2014-01-29    ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบตรง  ...
 2014-01-29    ขอให้ส่งรายงานควบคุมภายใน ประจำปี 2556  ...
 2014-01-29    ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)  ...
 2010-10-01    แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.(ด่วนที่สุด)  ...
 2010-08-18    เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูล op/pp  ...
 2010-07-21    เชิญร่วมให้ความเห็นรูปแบบการเก็บข้อมูล รพ.สต.  ...
วาระการประชุมประจำเดือน 
 2012-10-31    วาระประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  ...
 2012-09-11    วาระประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕  ...
 2012-08-07    วาระประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  ...
 2012-07-03    ระเบียบวาระประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  ...
 2012-06-01    วาระประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  ...
 2012-05-02    ระเบียบวาระประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  ...
 2012-04-04    ระเบียบวาระประชุมเดือนเมษายน ๒๕๕๕  ...
 2012-03-05    ระเบียบวาระประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๕๕  ...
 2012-02-03    ระเบียบวาระประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ...
 2012-01-05    ระเบียบวาระประชุมเดือนมกราคม ๒๕๕๕  ...
 2011-11-30    ระเบียบวาระประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  ...
 2011-10-31    ระเบียบวาระประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔  ...
 2011-10-04    ระเบียบวาระประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  ...
 2011-09-01    ระเบียบวาระประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔  ...
 2011-08-01    ระเบียบวาระประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  ...
 2011-07-05    ระเบียบวาระประชุมเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๔  ...
หนังสือราชการ E-office 
 2017-06-24    การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  ...
 2017-06-24    เชิญพยาบาลเข้ารับการอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต  ...
 2017-06-24    เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ "การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ๒๕๖๐"   ...
 2017-06-24    แจ้งประเมินตนเองในระบบออนไลน์ รอบที่ ๒  ...
 2017-06-24    ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการกำจัดโรคไข้มาลาเลีย  ...
 2017-06-24    การดำเนินกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐"  ...
 2017-06-24    เชิญประชุมกรรมการโครงการหมู่บ้านต้นแบบ ๓ ดี  ...
 2017-06-24    เชิญประชุมแผนไทย  ...
 2012-06-20    เชิญประชุมวิชาการ  ...
 2012-06-20    จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  ...
 2012-06-20    จดหมายข่าวประจำเดือน  ...
 2012-05-24    เชิญส่งผลงานการพัฒนาด้านคุณธรรมฯ  ...
 2012-05-23    เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  ...
 2012-05-14    นโยบายลดผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ...
 2012-05-14    ค่าตอบแทนช่วงวันสงกรานต์  ...
 2012-05-04    ด่วน..แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนสุขภาพฯ  ...
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    บรรยากาศงานมหัศจรรย์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สุขภาพดีวิถีไทกาฬสินธุ์
     งานมหัศจรรย์ความรู้และภูมิปัญญาสู่สุขภาพดีวิถีไทกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธุ์ 2554
 
2011-11-28   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    พิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 56
     พิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 56
 
2013-08-09   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 1
     อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 29 เมษายน 2554
 
2011-05-02   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    red
     zed
 
2015-05-17   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิระดับเขต ณ รพ.สต. บาก
     ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิระดับเขต ณ รพ.สต. บาก
 
2011-07-25   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์
     หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
 
2011-08-11   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2554
     การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2554 ณ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554
 
2011-09-06   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2554
     บรรยากาศการรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2554
 
2011-11-17   
   
 
.............................................................

 

 

 
กระดานสนทนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
222

 

............................................
 

 

 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 043-861131  โทรสาร : 043-821131
Email : pitsanu102526@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์