| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-09-15 เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้สำรวจและกรอกข้อมูลบุคคลเปราะบางทางสังคม ขอให้พื้นที่ได้ดำเนินการ ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้และส่งกลับสสอ.ทางWeb.นี้ภายในวันที่20กย. 2560 เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงฯต่อไป
  2017-09-13 ส่งรายชื่อcgให้คุณจินตนา
  2017-09-07 เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานHHCทุกท่าน สสอ.ขอส่งแบบทะเบียนHOM WORD แบบบันทึกหลักฐานการเยี่ยมHHC และแบบบันทึกหลักฐานการเยี่ยมHOME VISIT จากที่มติที่ประชุมเมื่อวันที่31สิงหาคม 2560 เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
  2017-08-30 งานคุณภาพ ขอแจ้งเลื่อนการตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด) เป็นวันที่ 7 -8 กันยายน 2560 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ของข้าราชการ ตามรายละเอียดแนบท้ายรายชื่อที่กำหนดให้ (แนบไฟล์) โดยเจาะเลือดมีวันที่ตรวจ 2 วัน คือวันที่ 7 กันยายน 2560 และวันที่ 8กันยายน 2560 โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการมารับการเจาะเลือดตามรายชื่อและวันที่กำหนดให้ หากใครไม่สะดวกกรุณาโทรแจ้ง ที่ ปราณี เบอร์ 0807417549 (แนบไฟล์) โดยตรวจ ณ ห้องประชุมยางคำ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ตามรายชื่อให้มาเข้ารับการตรวจเจาะเลือด และตรวจอื่นตามกำหนด โดย อายุ 35 ปี ขึ้นไป งดน้ำ/งดอาหาร หลัง 2 ทุ่ม ก่อนวันตรวจ โดยย้ำให้ทุกคนตามรายชื่อมาตรวจเจาะเลือดที่ สสอ.โดยไม่ให้เจาะเลือดมาเอง
  2017-08-28 งานภาคประชาชน ขอติดตาม การบันทึกแบบประเมิน อสค.ที่เป็นแบบฟอร์มของเขต 7 ให้ประเมินตำบลละ 30 คน หลังจากที่อบรม อสค.รอบแรก แบบฟอร์มได้จ่ายให้แล้ว และให้บันทึกในไฟล์(แนบไฟล์) แห่งที่ยังไม่ส่งคือ รพ.สต.โนนสูง,แก,โคกศรี เนื่องจาก สสจ.ได้ให้รีบส่งด่วน ขอความร่วมือแห่งที่ยังไม่ส่ง ให้รีบดำเนินการภายใน 30 ส.ค.60
  2017-08-28 **กำหนดการและแนวทางรับนิเทศงานยุทธศาสตร์ รอบที่๒ปี๖๐
  2017-08-28 ส่งแบบฟอร์รายงานผสให้น้องอ้อย
  2017-08-28 เอกสารเบิกเงิน อบรม อสค.เพิ่มเติมตำบลละ ๒๐ คน แห่งที่ยังไม่ส่ง ให้รีบดำเนินการภายใน 30 ส.ค.60 เนื่องจาก สสจ.เร่งเอกสารคืนเงินยืม ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ขอให้แห่งที่ยังไม่ส่งคือ รพ.สต.โนนสูง,โคกศรี,ยางตลาด (แนบไฟล์)
  2017-08-22 จัดซื้อคอมให้คุณวรากร
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-09-22 รพ.สต.บ้านตูม ส่งข้อมูลบุคคลเปราะบางทางสังคม
  2017-09-21 รพ.สต.โนนสูงส่งข้อมูลบุคคลเปราะบางทางสังคม
  2017-09-20 รพ.สต.นาเชือกส่งข้อมูลแพทย์วิถีธรรมให้พี่นุช
  2017-09-12 รพ.สต.หนองตอกแป้นส่งรายงานแพทย์แผนไทย เดือน สิงหาคม 60
  2017-09-12 รพ.สต.บ้านพุทธรักษาส่งรายงานแพทย์แผนไทยเดือนสิงหาคม 60 ค่ะ
  2017-09-09 รพ.สต.บ้านดงบังส่งรายานอสมเดือนสิงหาคม60
  2017-09-04 รพ.สต.หัวนาคำส่งรายงานอสม.สค60ค่ะ
  2017-09-04 รพ.สต.หัวนาคำส่งรายงานสุขศาลาส.ค.60ค่ะ
  2017-08-31 รพ.สต.หนองตอกแป้น ส่ง รายงานอสม.เดือนสิงหาคม 2560
  2017-08-30 ส่งสำรวจลูกจ้างรพ.สต.นาเชือก
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.