| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-03-27 ***รายชื่อผู้ป่วยที่สุ่มเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ขอให้ถ่ายสำเนา family folderและ opd card-ในjhcis ผู้ป่วยตามรายชื่อ/วัน/เวลา รับบริการ ส่ง 28 มีค 60 เวลา 9.00น.***
  2017-03-27 ส่งแบบฟอร์รายงาน LTC ให้น้องอ้อย
  2017-03-22 งานภาคประชาชน ขอแจ้ง รพ.สต.แห่งที่ยังไม่ส่งไฟล์ข้อมูล อสม.10 สาขา และปริ้นใบประกาศ อสม.ดีเด่น 10 สาขา และไฟล์เข็มเชิดชูเกียรติ ขอให้นำส่งในตอนเช้าวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อจัดเตรียมการรับมอบในพิธีต่อไปส่่วนรับมอบเข็ม จะทำพิธีมอบ เฉพาะอสม.ที่มีอายุอสม. 30 ปี ส่วน 10ปี 20 ปี จะมอบให้แก่ประธาน อสม.ของรพ.สต.เท่านั้น ส่วนใบประกาศต่างๆและโล่ จะมอบให้กับเจ้าตัว อสม.เอง (แนบไฟล์รายละเอียด รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง)
  2017-03-22 ***รายละเอียดประกอบการสรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์รอบที่1ปี2560 รับการนิเทศจาก คปสอ.****
  2017-03-21 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอชี้แจง ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งข้อมูล อสม.ดีเด่น ปี 60 ตามไฟล์ที่แนบ และให้จัดพิมพ์ใบประกาศ ให้ กับ อสม.ของท่าน 10 สาขา ตามไฟล์ที่ได้ให้ตัวอย่าง 10 สาขา ขอให้ดำเนินการพิมพ์โดยใช้กระดาษพิมพ์การ์ดขาว ขนาด 210 แกรม A4 ให้ครบ และนำมาส่งที่กลุ่มงานในบ่ายวันที่ 21 มีนาคม 2560 เพื่อจัดเตรียมการรับมอบในวัน อสม.แห่งชาติต่อไป และขอให้ ส่งไฟล์ข้อมูล อสม.ดีเด่น และ อสม.รับเข็มเชิดชูเกียรติ ขึ้นเวป สสอ.ด้วย
  2017-03-17 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอติดตามรายงาน อสม. ป.ป.ช. ปี 60 ที่ผ่านการอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2560 ที่ผ่านมk ขอให้ รีบนำส่งภายในวันที่ 17 มี.ค. 2560 เนื่องจากเลยกำหนดที่นัดหมายให้ส่งแล้ว ซึ่งจะได้นำส่งจังหวัดต่อไป
  2017-03-17 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอชี้แจง ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่น ระดับ รพ.สต. 10 สาขา ตามแบบฟอร์ม และ คัดเลือก อสม.รับเข็มเชิดชูเกียรติ ตามแบบฟอร์ม เพื่อรับมอบในวัน อสม.แห่งชาติ ที่ 22 มีนาคม 2560 ขอให้ทุกแห่งดำเนินการโดยด่วน ส่งขึ้นเวป สสอ.ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ส่วนแห่งที่ส่ง อสม.แล้วคือ รพ.สต.โคกใหญ่ ห้วยเตย ดอนยานาง แห่งที่เหลือขอให้รีบดำเนินการดังกล่าว โดยเข็มเชิดชูเกียรติ คือ เข็ม 30 ปี ให้ ตำบลละ 4 คน เข็ม 20 ปี ตำบลละ 6 คน เข็ม 10 ปี ตำบลละ 13 คน ขอให้ทุกแห่งส่งรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบไว้ เพื่อจัดพิมพ์ใบประกาศให้ทัน
  2017-03-16 รพ.สต.หัวนาคำส่งประเมินตนเอง G2
  2017-03-13 ส่งแบบประเมินตนเอง G1.1 ให้พื้นที่อีกครั้ง
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-03-29 รพ.สต.บ้านเสียว ส่งงานรายงาน อสม ประจำเดือน มีนาคม 60
  2017-03-29 รพ.สต.บ้านเสียว ส่งรายงานสุขศาลา ประจำเดือน มีนาคม 2560 คะ
  2017-03-23 รพ.สต.บ้านเสียวส่งรายงาน G1 ค่ะ
  2017-03-23 รพ.สต.ส่งแบบประเมินตนเอง G1
  2017-03-23 รพ สตบ้านปอแดง ส่งแบบประเมินตนเอง G1
  2017-03-23 ส่งงาน ให้หัวหน้าสาคร
  2017-03-23 รพ.สต.บ้านดงบังส่งรายงานอสมเดือนกุมภาพันธ์๖๐
  2017-03-22 รพ.สต. บ้านแก ส่งรายชื่อ อสม.รับเข็ม ฉบับแก้ไข
  2017-03-22 ส่งงานประเมินตนเอง G1
  2017-03-22 รพ.สต.บ้านดงบังส่งแบบประเมินสุขศาลา3หมู่บ้าน
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.