สมัครสมาชิก
 รายการหลัก
    หน้าแรก
    วิสัยทัศน์
    อาคารสถานที่
    ดาวโหลด2553
    ภาพกิจกรรม
    บุคลากร
    ประชากรในเขต
    โครงสร้างบริหาร
    ผลงานที่ภูมิใจ
    ประวัติ
    เบอร์โทร คปสอ.
    ดาวโหลด2554
 ลิ้งสำคัญๆ
    สสจ.กาฬสินธุ์
    ศูนย์เรียนรู้ITสป.สธ
    ศูนย์เทคโนโลยี สธ.
    KM ICT MOPH
    สุขภาพประชาชน
    โทรทัศน์สุขภาพ
 สปสช.เขต
    สปสช
    เขต 1 เชียงใหม่
    เขต 2 พิษณุโลก
    เขต 3 นครสวรรค์
    เขต 4 สระบุรี
    เขต 5 ราชบุรี
    เขต 6 ระยอง
    เขต 7 ขอนแก่น
    เขต 8 อุดร
    เขต 9 นครราชสีมา
    เขต 10 อุบล
    เขต 11 สุราษฏร์
    เขต 12 สงขลา
    เขต 13 กทม
 สาธารณสุขอำเภอ
    สสอ.เมือง
    สสอ.กมลาไสย
    สสอ.ยางตลาด
    สสอ.ท่าคันโท
    สสอ.สมเด็จ
    สสอ.สหัสขันธ์
    สสอ.หนองกุงศรี
    สสอ.ห้วยเม็ก
    สสอ.ดอนจาน
 เว็บในเขต(CUP)
    รพ.คำม่วง
    สสอ.คำม่วง
    สสอ.สามชัย
 โปรแกรมต่างๆ
    HOSxP
    HOSxP PCU
    JHCIS
    OP-PP NHSO
    HospitalOS
 โรงพยาบาล
    รพ.กาฬสินธุ์
    รพ.กุฉินารายณ์
    รพ.ท่าคันโท
    รพ.สมเด็จ
    รพ.สหัสขันธ์
    รพ.หนองกรุงศรี
    รพ.ห้วยเม็ก
 
     สถิติผู้เข้าชม 52837  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :: ::
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  2013-01-17    กำหนดการออกตรวจตาเบาหวานปี 2556  ...
  2012-11-16    ตารางนัดเบาหวานโรงพยาบาลคำม่วง  ...
  2012-11-05    ขอให้ทุกรพ.สต.เข้า E-mail. รพ.สต.เพื่อดูข้อมูลการเบิกรองเท้าเบาหวาน  ...
  2012-07-07    กำหนดการตรวจตารอบ2 (เก็บตก)  ...
  2012-07-03    ขอรายงานด่วน ส่ง สสจ. ส่งก่อน 5/7/55  ...
  2012-07-01    แบบสรุปการตรวจเท้า  ...
  2012-06-28    แบบรายงานตามโครงการสุขภาพดีฯ  ...
  2012-06-07    กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันปี2555  ...
  2012-04-25    รายชื่อผู้ป่วยเบาหวาน 2555  ...
  2012-02-22    กำหนดการส่งผู้ป่วยเข้าวินิจฉัยรายใหม่  ...
  2012-01-11    ขอรายงานโรคเรื้อรัง  ...
  2012-01-11    เชิญประชุม DM-Ht  ...
  2011-11-02      ...
  2011-10-26    รพ.สต.ในพื้นที่ CUP คำม่วง - สามชัย เตรียมนำเสนอบูซการพัฒนางานด้วยกระบวนการ PCA  ...
  2011-07-27    ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาจิดสู่วิถีชีวิตดีงาม  ...
  2011-07-19    แจ้งการอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับวัยรุ่นในโรงเรียน  ...
ข้อมูลทั่วไปและงาน อื่นๆ 
  2012-02-17    รายงานFPG  ...
  2011-07-21    รพสต. บ้านสูงเนินส่งใบเยี่ยมบ้านผู้ป่วย  ...
  2010-11-03    user pass แก้ไขศูนย์สุขภาพชุมชน ทุกอำเภอ  ...
  2010-09-08    ข้อมูลการตรวจสอบ OP-PP สสจ.กส จัดทำเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไฟล์นำเสนอ  ...
  2010-08-31    คู่มือการจัดการ อสม. เว็บ thaiphc.net  ...
  0000-00-00    ภาพก้างปลา pca  ...
  2010-08-02    แบบฟอร์แพทย์แผนไทย ส่งหมอต้อง  ...
แบบฟอร์ม เยื่ยมบ้าน home health care 
  2011-05-31    แบบบันทึกการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเทียม  ...
  2011-03-28    ฟอร์มใบส่งต่อและเยี่ยมผู้ป่วย รพ.คำม่วง  ...
  2011-02-24    แบบรายงานการเยี่ยมมารดา – ทารกหลังคลอด  ...
  2011-02-22    ฟอร์ม สรุปการติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หน้า หลัง  ...
ส่งรายงาน แบบสำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
  2011-05-27    รพ.สต.สูงเนินส่งสำรวจครุภัณฑ์การแพทย์ใหม่  ...
  2011-05-27    ส่งรายงาน แบบสำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ...
  2011-05-27    รพ.สต.คำสร้างเที่ยง สำรวจวัสดุ ครุภันฑ์ทางการแพทย์  ...
  2011-05-27    สำรวจวัสดุ ครุภันฑ์ทางการแพทย์  ...
  2011-03-29    รพ.สต.หนองแซง ขอส่งรายงานการสำรวจวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ...
  2011-03-25    รพ.สต.ดงสวนส่งสำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับ รพ.สต./สอ. ประจำปี ๒๕๕๔   ...
  2011-03-23    รพ.สต.โพน ส่งรายงาน แบบสำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ...
  2011-03-23    รพ.สต.ดงสวน ส่งรายงาน แบบสำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์(ปรับปรุง)  ...
  2011-03-23    รพ.สต.ดงสวน ส่งรายงาน แบบสำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ...
รพ.สต.ในพื้นที่ CUP คำม่วง - สามชัย เตรียมนำเสนอบูซการพัฒนางานด้วยกระบวนการ PCA 
  2012-02-24    แนวทางการคัดกรองDMHT  ...
k

 

 

222
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    pca 30 ก.ค. 2553 รพ.คำม่วง
     pca 30 ก.ค. 2553 รพ.คำม่วง ทำให้ได้ดี
 
2010-07-30   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    OD หน่วยงานด้วยกระบวนการ PCA ในองค์กร จัดที่ต้นซุง สมเด็จ
     OD หน่วยงานด้วยกระบวนการ PCA ในองค์กร จัดที่ต้นซุง สมเด็จ วันที่ 6 ก.ค. 2553
 
2010-08-01   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ปฐมบท ปฐมภูมิ เครือข่าย คำม่วง-สามชัย
     ปฐมบท ปฐมภูมิ เครือข่าย คำม่วง-สามชัย 10-11 พฤษภาคม 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 
2010-08-30   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    โรงพยาบาลคำม่วง ออกให้วัคซีน ที่ สอ.นาตาล
     โรงพยาบาลคำม่วง ออกให้วัคซีน ที่ สอ.นาตาลวันที่ 25 สิงหาคม 2553
 
2010-08-30   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การประชุมเช่ื่อมโยงภูมินิเวศน์ ระบบบริการปฐมภูม(PCA)
     การประชุมเช่ื่อมโยงภูมินิเวศน์ ระบบบริการปฐมภูม(PCA)ณ หอประชุมแพวา โรงพยาบาลคำม่วง 24 สิงหาคม 2553
 
2010-09-02   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบข้อมูลข่าวสารท่กล่มงานเวชฯรพ.สหัสขันธุ์
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบข้อมูลข่าวสารท่กล่มงานเวชฯรพ.สหัสขันธุ์11ต.ค.53
 
2010-11-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ออกติดตาม 18 แฟ้ม สอ.ทุกแห่ง อำเภอคำม่วง
     ออกติดตาม 18 แฟ้ม สอ.ทุกแห่ง อำเภอคำม่วง วันที่ 8 พ.ย.2553 เวลา 09-16.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.คำม่วง
 
2010-11-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    คัดกรองกล่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงปี54กลุ่มงานเวชฯ
     คัดกรองกล่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงปี54กลุ่มงานเวชฯ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2553
 
2010-11-11   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รับเสื้ออสม.เชี่ยวชาญจาก
     รับเสื้ออสม.เชี่ยวชาญจาก อบจ.11ต.ค.53
 
2010-11-11   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การบริการ 3 s 3 ดี งานเวชฯและภาพการอบรมบุคลากร ในด้าน 3 D 3 S
     โครงการพัฒนางานได้ผลคนเป็นสุข - สาธารณสุขยุกต์ใหม่เพื่อประชาชนสุขภาพดีมีรอยยิ้ม ประชุมวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมแพรวแพรวา รพ.คำม่วง กลุ่มเป้าหมายคือ รพ/สสอ./สอ. คำม่วง สามชัย
 
2010-11-11   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    โครงการวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม 12 พ.ย.2553 กลุ่มเป้าหมาย รร. 6
     โครงการวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม 12 พ.ย.2553 กลุ่มเป้าหมาย รร. 6 โรงเรียน เก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง คำม่วงจรัสวิทย์ คำพิมูล โป่งนกเปล้า หนองสระพัง
 
2010-11-12   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมผู้รับผิดชอบงาน PCA เบาหวานและไข้เลือดออก
     ประชุมผู้รับผิดชอบงาน PCA เบาหวานและไข้เลือดออก วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2553
 
2010-11-03   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ออกหน่วย พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา
     ออกหน่วย พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา บ้านดงสวน อำเภอคำม่วง วันที่ 18 พ.ย. 53
 
2010-11-03   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    แนวทางการมีส่วนร่วมแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
     แนวทางการมีส่วนร่วมแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอคำม่วง และสามชัย ปีงบประมาณ 2554วันที่ 24 พ.ย.2553
 
2010-11-24   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รับรางวัล โรงพยาบาลยุคใหม่ เพื่อคนไทย สุขภาพดี มีรอยยิ้ม
     รับรางวัล โรงพยาบาลยุคใหม่ เพื่อคนไทย สุขภาพดี มีรอยยิ้ม รางวัลยอดเยี่ยมระดับเขตประเภทโรงพยาบาล<60 เตียง 26 พ.ย.2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
 
2010-11-30   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    สุขภาพดีวิถีอีสาน ร้อย+แก่น+สาร+สินธุ์
     สุขภาพดีวิถีอีสาน ร้อย+แก่น+สาร+สินธุ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7
 
2010-12-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553
     วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ภาพกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง
 
2010-12-09   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    กิจกรรมปีใหม่ 2554 รพ.คำม่วง
     กิจกรรมปีใหม่ 2554 รพ.คำม่วง ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2554
 
2011-01-13   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    กิจกรรมปีใหม่ อสม.เขตรับผิดชอบกลุ่มงานเวช
     กิจกรรมปีใหม่ อสม.เขตรับผิดชอบกลุ่มงานเวช วันที่ 10 ม.ค. 54 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลคำม่วง
 
2011-01-14   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554
     งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 วันที่ 8 ม.ค. 54 ณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
2011-01-18   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ชมรมกีฬาฮูล่าฮูบของโรงพยาบาลคำม่วง ได้โชว์การแสดงในพิธีเปิดกีฬาในชุด "มหัศจรรย์ฮูล่าฮูบ" เป็นเวลา 15 นาที
     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. "มหัศจรรย์ฮูล่าฮูบ" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
2011-01-18   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การจัดทำแผนทางสุขภาพ ของหมู่บ้านโดยนักจัดการหมู่บ้าน
     การจัดทำแผนทางสุขภาพ ของหมู่บ้านโดยนักจัดการหมู่บ้าน ห้องประชุม แพวแพรวา รพ.คำม่วง 21และ24 ม.ค. 2554
 
2011-02-07   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    โครงการชุมชนร่วมลดความเสี่ยงตามวิถีบัตรสีชี้ทาง
     โครงการชุมชนร่วมลดความเสี่ยงตามวิถีบัตรสีชี้ทาง 5-8 เมษายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคำม่วง
 
2011-04-07   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล 23พ.ค.54
     ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล 23พ.ค.54 ณ ห้องประชุมแพรแพวา
 
2011-05-23   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
     โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๔ อ.สบายชีวี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมแพรแพวา
 
2011-06-01   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รับประเมิน รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ณ รพ.สต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
     รับประเมิน รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ณ รพ.สต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 3 มิ.ย. 2554 จัดให้มาชมกันอย่างสวย
 
2011-06-06   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การพัฒนาทีมหล่อเลี้ยงและพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
     การพัฒนาทีมหล่อเลี้ยงและพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน วันที่ี่ 8-10 มิถุนายน 2554
 
2011-06-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    โครงการโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน
     โครงการโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 13 มิ.ย. 54
 
2011-06-13   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมข้อมูล 18 แฟ้ม ระดับ รพ.สต. อำเภอคำม่วง เข้าร่วม 7 รพ.สต.
     ประชุมข้อมูล 18 แฟ้ม ระดับ รพ.สต. อำเภอคำม่วง เข้าร่วม 7 รพ.สต. กลุ่มงานเวชเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการช่วยเหลือวิทยากร ณ หอประชุม สสอ.คำม่วง วันที่ 13-14 มิ.ย. 54
 
2011-06-15   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
     โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 6-10 มิถุนายน 2554 จัดโดย กศน.ร่วมกับ รพ.คำม่วง
 
2011-06-17   
   
 
.............................................................

 

 

 

 
...................................................................................................................................
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลคำม่วง
อำเภอคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043-879131  โทรสาร : 043-879131
Email : pcu11084@live.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์