วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่โรงพยาบาลคำม่วง ศูนอนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ออกประกวดโรงพยาบาลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน เพื่อเป็นการคัดเลือกสถานบริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงาน
 ลดโรคร้อนดีเด่นระดับเขต ซึ่งทันตแพทย์สาโรช โพธิ์ไข หัวหน้างานทันตสาธารณสุข ประธานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลคำม่วงได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอ
 ผลการดำเนินงาน และนำเยี่ยมสำรวจสถานที่ในหน่วยงาน และรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
     

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 4-08-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com