วันที่  13 ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น.ทีศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเครือข่ายบริการสุขภาพ คปสอ.คำม่วง
  และประชนชาวอำเภอคำม่วงร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชีวิตการทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ โดยได้มอบเครื่องจักรกล
  การเกษตร และมอบโค-กระบือ พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 13-12-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com