วันที่ 26  พฤษภาคม 2560  ที่โรงพยาบาลคำม่วง ทพญ. เรวดี ศรีหานู,  พญ.วิภาพร คงศรียาตรา อาจารย์จากศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   (HACC: KKU) เยี่ยมสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลคำม่วง ติดตามความก้าวหน้าให้ข้อเสนอแนะต่อโรงพยาบาล  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 28-05-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com