วันที่ 30 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น และคณะผู้ตรวจราชการ ในการลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของสมาชิก
คปสอ.คำม่วง โดยได้ร่วมลงนามการทำสัญญาซื้อข้าวช่วยชาวนา  ระหว่างโรงพยาบาลคำม่วงกับกลุ่มเกษตกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง  ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์  เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย  พร้อมเยี่ยมชมการ
ดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และพบปะกลุ่มเกษตกร พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการปลูกพุทราปลอดสารพิษ พุทรากางมุ้งของเกษตกรบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 01-02-2018

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com