วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คุณไพบูลย์ นิจพาณิชย์  พร้อมครอบครัว บริจากเงินเข้ากองทุน ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลคำม่วง  จำนวน  10,000 บาท             

                                    
     
     
     
     
     
     
 
   
 
ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 22-07-2016
โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com