สถิติความพึงพอใจ
 
 
 

 
ข้อมูล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลคำม่วง All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 10-09-2012 
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: ap_advance@hotmail.com or admin@kmh.go.th