-- มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี --

ประมวลภาพ : ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. โรงพยาบาลคำม่วง

 

 
ภาพ/กิจกรรม
  รายละเอียด

  ความเป็นมา
 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

  ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 7
        บ้านหนองซองแมว ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 15-01-2557 .../รายละเอียด
  ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 6
        บ้านห้วยยาง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 24-11-2554 .../รายละเอียด
  ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 5
        บ้านหนองยาง ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 13-10-2554 .../รายละเอียด
  ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 4
       บ้านคำเขื่อนแก้ว ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 22-12-2553 .../รายละเอียด
  ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 3
      
บ้านด่านเม็ก ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 8-12-2553 .../รายละเอียด
  ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 2
       บ้านดงสวน ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 17-11-2553 .../รายละเอียด

  

  ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 1
       บ้านดินจี่ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 04-11-2553 .../รายละเอียด 

  

 

 

 

 
โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: admin@kmh.go.th