เรื่องเล่า...เร้าพลัง ปี 2557
 

 


 

  
   
     
   
     
   
     
รวบรวมข้อมูล โดย จันทร์เพ็ญ ศรีเครือดง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าศูนย์บริหารคุณภาพ)
    

 

     
โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
E-mail: rpp.w1980@gmail.com