งานวิจัยโรงพยาบาลคำม่วง
      วิจัยปัจจัยที่ส่งผลให้ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม
       วิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
      วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาสูบซ้ำ
       วิจัยสารสกัดจากเปลือกมังคุด
 

     ประสิทธิผลของการล้างแผลผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลเรื้อรังด้วย น้ำต้มสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกมังคุด

       แผ่นพับ การใช้เนื้อในลำต้นมะละกอ พอกลดอาการปวดบวมในโรคปวดเข่า หน้า 1
       แผ่นพับ การใช้เนื้อในลำต้นมะละกอ พอกลดอาการปวดบวมในโรคปวดเข่า หน้า 2
   
 


ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved.
ติดประกาศ: 10-07-2012

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: ap_advance@hotmail.com or admin@kmh.go.th