สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 51339  คน
 
  ลำดับกิจกรรม 4
2017-01-10
   
  เรื่อง : ประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมและธรรมาภิบาลของหย่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด : ชี้แจง แนวทาง การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
  สถานที่ : ณ ห้อปงระชุมปัญญานุสติ สสจ.กาฬสินธุ์
   
  Play / Pause
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์