สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 48759  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-05-20
   เรื่อง : โครงการITAสสจ.กาฬสินธุ์2561
       รายละเอียด : ประชุมวันที่ 20 พ.ค. 61
  download เอกสารแนบ
 
    plan.pdf    ขนาดไฟล์ 168731  kbyte
    __3649;__3612;__3609;__3591;__3610;__3611;__3619;__3632;__3617;__3634;__3603;-2561-__3609;__3636;__3605;__3636;__3585;__3634;__3619;.pdf    ขนาดไฟล์ 60174  kbyte
    __3649;__3612;__3609;__3591;__3610;__3611;__3619;__3632;__3617;__3634;__3603;-2561-__3609;__3636;__3605;__3636;__3585;__3634;__3619;-__3649;__3612;__3609;__3605;__3619;__3623;__3592;-ITA.pdf    ขนาดไฟล์ 45882  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์