สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 50195  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-05-08
   เรื่อง : EB1-EB11 สสอ.กมลาไสย
       รายละเอียด : ประชุมวันที่ 8 พ.ค. 61
  download เอกสารแนบ
 
    __3649;__3610;__3610;__3626;__3635;__3619;__3623;__3592; EBIT __3611;__3637; 61 (KPI 79).pdf    ขนาดไฟล์ 326478  kbyte
    EB9.pdf    ขนาดไฟล์ 705586  kbyte
    EB8.pdf    ขนาดไฟล์ 4470153  kbyte
    EB7.pdf    ขนาดไฟล์ 1189781  kbyte
    EB6.pdf    ขนาดไฟล์ 1226060  kbyte
    EB5.pdf    ขนาดไฟล์ 5271807  kbyte
    EB4.pdf    ขนาดไฟล์ 10661918  kbyte
    EB3.pdf    ขนาดไฟล์ 748099  kbyte
    EB2.pdf    ขนาดไฟล์ 15236647  kbyte
    EB11.pdf    ขนาดไฟล์ 679172  kbyte
    EB10.pdf    ขนาดไฟล์ 629809  kbyte
    EB1.pdf    ขนาดไฟล์ 5193843  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์