สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 48739  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-03-01
   เรื่อง : รายงานผลการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
       รายละเอียด : ที่ กส 0032.008/1274 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
  download เอกสารแนบ
 
    Untitled_20180528_114922.PDF    ขนาดไฟล์ 1621967  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์