สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 51335  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-05-30
   เรื่อง : คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที่ 7
       รายละเอียด :
  download เอกสารแนบ
 
    Evidence-Based.pdf    ขนาดไฟล์ 229562  kbyte
    12_ KPI 60 __3651;__3594;__3657; 29 __3585;__3633;__3609;__3618;__3634;__3618;__3609; 60.pdf    ขนาดไฟล์ 267644  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์