สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 48731  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2014-03-03
   เรื่อง : ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้รองผูว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน(คำสั่งที่ 4165/56 ลงวันที่ 30 ต.ค.56)
       รายละเอียด : ที่ กส 0017.3/ว4312 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556
  download เอกสารแนบ
 
    ceo2556.pdf    ขนาดไฟล์ 2437074  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์