สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 51369  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-07-06
   เรื่อง : ตัวอย่างITAรพ.คำม่วง
       รายละเอียด :
  download เอกสารแนบ
 
    EB9.zip    ขนาดไฟล์ 19101045  kbyte
    EB8.zip    ขนาดไฟล์ 7951562  kbyte
    EB7.zip    ขนาดไฟล์ 10897181  kbyte
    EB6(2).pdf    ขนาดไฟล์ 637233  kbyte
    EB6(1).pdf    ขนาดไฟล์ 7752382  kbyte
    EB5.pdf    ขนาดไฟล์ 59288248  kbyte
    EB4(3).pdf    ขนาดไฟล์ 15492110  kbyte
    EB4(2).pdf    ขนาดไฟล์ 50248541  kbyte
    EB4(1).pdf    ขนาดไฟล์ 50455701  kbyte
    EB3(2).pdf    ขนาดไฟล์ 5055646  kbyte
    EB3(1).pdf    ขนาดไฟล์ 2471455  kbyte
    EB2(2).pdf    ขนาดไฟล์ 4412134  kbyte
    EB2(1).pdf    ขนาดไฟล์ 8165289  kbyte
    EB11.zip    ขนาดไฟล์ 9537984  kbyte
    EB10.zip    ขนาดไฟล์ 12059048  kbyte
    EB1(3).pdf    ขนาดไฟล์ 12277976  kbyte
    EB1(2).pdf    ขนาดไฟล์ 7783877  kbyte
    EB1(1).pdf    ขนาดไฟล์ 20892866  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์