สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 51360  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-07-06
   เรื่อง : ตัวอย่างITAสสอ.นามน
       รายละเอียด :
  download เอกสารแนบ
 
    __3629;__3640;__3607;__3608;__3619;__3603;__3660; ITA.pdf    ขนาดไฟล์ 21473680  kbyte
    EB8.pdf    ขนาดไฟล์ 6559857  kbyte
    EB7.pdf    ขนาดไฟล์ 7755378  kbyte
    EB6.pdf    ขนาดไฟล์ 8719162  kbyte
    EB4.pdf    ขนาดไฟล์ 26387442  kbyte
    EB11.pdf    ขนาดไฟล์ 7983529  kbyte
    EB10.pdf    ขนาดไฟล์ 13455319  kbyte
    EB 9.pdf    ขนาดไฟล์ 15642998  kbyte
    EB 5.pdf    ขนาดไฟล์ 35134588  kbyte
    EB 3.pdf    ขนาดไฟล์ 3250951  kbyte
    EB 2.pdf    ขนาดไฟล์ 2449804  kbyte
    EB 1.pdf    ขนาดไฟล์ 18432312  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์