สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 49564  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2014-05-26
   เรื่อง : เอกสารประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและการสั่งการตาม พรย.อัยการศึก และประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
       รายละเอียด :
  download เอกสารแนบ
 
    ___________________________________.pdf    ขนาดไฟล์ 211085  kbyte
    _______________________.pdf    ขนาดไฟล์ 246101  kbyte
    _____________________ _____________.pdf    ขนาดไฟล์ 2279314  kbyte
    ______3 - __.__.__._______________________ 23 1330 _._.57.pdf    ขนาดไฟล์ 1153251  kbyte
    ______2 - _____________________________ (___.).pdf    ขนาดไฟล์ 4376631  kbyte
    ______1 - __________.pdf    ขนาดไฟล์ 464645  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์