สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 50730  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2014-08-08
   เรื่อง : คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
       รายละเอียด : คำสั่งที่ 516/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557
  download เอกสารแนบ
 
    _________________________________________________________________________________________516-2557_____________3_________._.2557.pdf    ขนาดไฟล์ 51552  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์