สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 50749  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2015-05-12
   เรื่อง : มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
       รายละเอียด : เกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ จัดประชุม ฝึกอบรม จัดงาน ประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ และตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
  download เอกสารแนบ
 
    img-150512112515.pdf    ขนาดไฟล์ 950241  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์