สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 51331  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2017-03-28
   เรื่อง : คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 968/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
       รายละเอียด : ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
  download เอกสารแนบ
 
    Untitled_20170328_155203.PDF    ขนาดไฟล์ 662137  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์