สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 48774  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2017-07-27
   เรื่อง : ตัวอย่างงาน ITA
       รายละเอียด : จากการประชุมอบรมเมื่อวันที่ 24-25 กรกำาคม 2560 ณ ห้องประชุมปัญญนุสติ สสจ.กาฬสินธุ์
  download เอกสารแนบ
 
    9ITA-EB5-4-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 42603  kbyte
    8ITA-EB5-3-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 1541576  kbyte
    7ITA-EB5-1-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 3079113  kbyte
    6ITA-EB5-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 306142  kbyte
    5ITA-EB4-6-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 260966  kbyte
    4ITA-EB4-3-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 393910  kbyte
    3ITA-EB4-2-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 702169  kbyte
    2ITA-EB4-1-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 1220545  kbyte
    1ITA-EB1-3-chantaburi.pdf    ขนาดไฟล์ 3384289  kbyte
    18ITA-EB 11-prachinburi.pdf    ขนาดไฟล์ 2772813  kbyte
    17ITA-EB 10-prachinburi.pdf    ขนาดไฟล์ 2255927  kbyte
    16ITA-EB9-prachinburi.pdf    ขนาดไฟล์ 3197732  kbyte
    15ITA-EB 8- 9-samutprakarn.pdf    ขนาดไฟล์ 2094445  kbyte
    14ITA-EB7-8-prachinburi.pdf    ขนาดไฟล์ 3178704  kbyte
    13ITA-EB 7- 8 samutprakarn.pdf    ขนาดไฟล์ 2217827  kbyte
    12ITA-EB6-2-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 251691  kbyte
    11ITA-EB6-1-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 980376  kbyte
    10ITA-EB5-5-chachoengsao.pdf    ขนาดไฟล์ 1363853  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์