สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 49579  คน
 
  ข่าวทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานทั่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนาคู 2018-04-18
      ขอรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เรื่องการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนาคู 2018-06-11
      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องโมแกรม(Memmogram) บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2018-03-28
      รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีธรรมาภิบาล มีความเป้นเลิศ และทันสมัย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-15
      ขออนุมัติดำเนินการเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2018-03-27
      ขออนุมัติดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2018-03-14
      ITA ไฟล์นำเสนอวันที่ 25 กค 60 2017-08-04
      ITA รพ ยางตลาด 2017-08-04
      ตัวอย่างงาน ITA 2017-07-27
      คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2560 2017-05-18
      แบบประเมิน ITA รอบที่ 2 ปี 2560 2017-02-02
      คู่มือ ITA พ.ศ.2560 2017-01-18
      การอบรมการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมแและหน่วยงานภาครัฐ 2560 2017-01-10
      โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมายในสังกัด สป.สธ เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ปี 2559 2016-08-04
      1.แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ 2558 2015-10-13
      แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ 2014-09-04
      เอกสารประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและการสั่งการตาม พรย.อัยการศึก และประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 2014-05-26
   
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์