สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 51350  คน
 
  ข่าวทั้งหมด ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการฯ
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 3/2562 (แก้ไข) 2019-04-02
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 1/2562 2019-01-07
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5/2561 2018-10-12
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 4/2561 2018-07-03
      ประกาศคคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่5/2560) 2018-06-12
      ประกาศคคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่4/2560) 2018-06-19
      ประกาศคคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่3/2561) 2018-05-11
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉบับที่2/2561 2018-05-01
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉบับที่1/2561 2018-01-31
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉบับที่ 6/2560 2017-08-09
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 3/2560 2017-02-20
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 2/2560 2017-01-13
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่1/2560) 2016-11-10
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัด ฉบับที่ 4/2559 2016-08-15
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่2/2559) 2016-04-12
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่1/2559) 2016-03-09
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่4/2558 2015-10-13
      หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 2015-10-07
      ประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 3/2558) 2015-06-18
      ประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่2/2558) 2015-02-10
      ประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่1/2558) 2014-12-17
      ตอบข้อหารือการเบิกค่าตอบแทนฯ ฉ.8 (รพ.เขาวง) 2014-10-10
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่6/2557) 2014-09-19
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่5/2557) 2014-06-12
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่4/2557) 2014-04-23
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับทีท 3/2557) 2014-03-11
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่2/2557) 2014-03-03
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่1/2557) 2014-03-03
   
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์