สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 48761  คน
 
  ข่าวทั้งหมด คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม คำสั่งที่ 8558/2561 2018-11-26
      แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 8313/2561) 2018-11-15
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม คำสั่งที่ 7767/2561 2018-10-25
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 6907/2561) 2018-09-24
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 6280/2561) 2018-09-04
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 4252/2561) 2018-08-16
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 5508/2561) 2018-08-03
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 4544/2561) 2018-07-03
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 3641/2561 2018-06-04
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ที่ 4999/2560 2017-12-19
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ คำสั่งที่ 3461/2560 2017-10-03
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ะพัสดุเพิ่มเติม ที่ 2247/2560 2017-07-20
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ะพัสดุเพิ่มเติม ที่ 1538/2560 2017-07-03
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ะพัสดุเพิ่มเติม ที่ 869/2560 2017-07-03
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ะพัสดุเพิ่มเติม ที่ 5368/2559 2017-07-03
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม ที่ 85/2560 2017-01-13
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 992/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 2016-07-26
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 1618/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 2016-07-26
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 2479/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 2016-07-26
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 3440/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 2016-07-26
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่484/2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 2016-07-26
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2004/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 2016-07-26
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(ที่ 2228/2553) 2016-06-14
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ (ที่ 3241/2558) 2015-11-24
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(ที่ 880/2258) 2015-04-17
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม(ที่ 3243/2557) 2014-10-29
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม (ที่ 161/2558) 2015-01-27
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม(ที่ 3243/2557) 2014-10-29
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม(ที่ 2470/2557) 2014-08-28
      (ยกเลิก)คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(ที่ 1011/2557) 2014-04-03
   
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์