สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 50728  คน
 
  ข่าวทั้งหมด หนังสือเวียนอื่นๆ
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเงินเพ่มเติมสำหรับตำแหน่งี่มีเหตุพิเศษตามระบียบ ก.พ 2017-09-15
      ขอหารือการนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ 2017-04-28
      แบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2015-04-27
   
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์