สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 51349  คน
 
  ข่าวทั้งหมด ITA
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ข้าราชการู้มีผลปฏิบัติราชการยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 2019-03-08
      รายงานการประชุุมกลุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาดและขออนุญาตนำออกเผยแพร่ 2018-07-02
      รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และขออนุญาตนำออกเผยแพร่ 2018-06-18
      รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัยและขออนุญาตนำออกเผยแพร่ 2018-07-03
      ตัวอย่างITAสสอ.นามน 2018-07-06
      ตัวอย่างITAรพ.คำม่วง 2018-07-06
      รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 2018-01-16
      แนวทางหรือระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2018-04-16
      รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560 2018-03-12
      คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการพลเรือน สสจ.กาฬสินธ์ 2018-04-02
      คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที่ 7 2018-05-30
      รายงานผลการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 2018-03-01
      EB1-EB11 สสอ.กมลาไสย 2018-05-08
      โครงการITAสสจ.กาฬสินธุ์2561 2018-05-20
      วิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60 สสอ.คำม่วง 2017-12-29
      ITA 2561 (ให้คลิกดาว์นโหลดที่รายละเอียดเลย ไฟล์จะรวมกันอยู่ที่เดียวคะ) 2017-12-25
   
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์