สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 49563  คน
 
   
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ออกติดตามเยี่ยมยามถามไถ่ คปสอ.กุฉินารายณ์ ณ รพ.สต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ 13 มีนาคม 2557
 
2014-03-14   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมและธรรมาภิบาลของหย่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560
     ชี้แจง แนวทาง การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
 
2017-01-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีคะแนน ITA ระดับสูง
     ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
2017-02-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแบบประเมิน ITA ปี 2560
     ในวันที่ 17 มกราคม 2560
 
2017-02-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
     ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 
   
   
 
.............................................................

 
   
   
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์